Συμμετρία: Από τον Τίμαιο ως τον Felix Klein και το Πρόγραμμα του Erlangen, μελέτη της συμμετρίας στα μαθηματικά, την μουσική και την τέχνη.

Symmetry: From Timaeus to F. Klein and the Erlangen Programme, a study about symmetry in math, music and art (in Greek).


  1. Εισαγωγή – Ιστορικά Στοιχεία
  2. Συμμετρία στα Μαθηματικά
  3. Στο Επίπεδο Και Στην Τέχνη
  4. Συμμετρία στο Χώρο – Πολύεδρα – Έξοδος
  5. Βιβλιογραφία