Θέλετε να δείτε που καταναλώνεται η μνήμη RAM του υπολογιστή σας και ποια διεργασία ή εφαρμογή σας τρώει συστηματικά τους πόρους; Υπάρχουν διάφορες λύσεις είτε από το γραφικό περιβάλλον είτε από τη γραμμή εντολών (bash) αλλά δεν συγκρίνονται μπροστά στο πανταχού παρών top.

Το table oprocesses είναι πολύ περισσότερα από ένας απλός πίνακας των προγραμμάτων που τρέχουμε. Ανανεώνεται συνεχώς και μας δείχνει uptime, κατανάλωση μνήμης, cpu load, αριθμό διεργασιών, κατανάλωση swap και αναλυτική περιγραφή κάθε διεργασίας που τρέχουμε (μνήμη, %cpu, share, niceness, user, pid, πόση ώρα τρέχει και ποια εντολή είναι!). Και όλα αυτά sortable. Για παράδειγμα για να σορτάρετε τις διεργασίες που σας δείχνει ώστε να εμφανίζονται ανάλογα με την κατανάλωση μνήμης πατάτε το πλήκτρο Μ.

To top εν δράσει!

Read More